Ban Lãnh đạo công ty

Anh Nguyen

Tầm nhìn của công ty bao gồm sở hữu đội ngũ sáng lập có nhiều năm kinh nghiệm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ blockchain, ZYCRYPTO sẽ trở thành một trong những nền tảng lớn nhất và tốt nhất trao đổi tiền điện tử có uy tín vào năm 2026.

Sứ mệnh của công ty là cung cấp một môi trường an toàn, ổn định và đáng tin cậy,trao đổi cho những người nắm giữ tài sản kỹ thuật số toàn cầu cũng như nền tảng tìm kiếm có giá trị công bằng, minh bạch.

Mr Kostay Giám đổc phát triển toàn cầu Có 12 năm kinh nghiệm nghiên cứu phát triển thị trường tài chính đặc biệt trong lĩnh vực crypto.

Đồng thời cũng là cổ đông sáng lập sàn giao dịch ZYCRYPTO.

Bên cạnh đó, đội ngũ cũng có team kĩ thuật và công nghệ  thật sự chất lượng

Bảng tiếng anh:

Company Leadership 

The company's vision includes founding team owners with many years of experience

experience in the field of blockchain technology,

ZYCRYPTO will become one of the biggest and best platforms

Reputable cryptocurrency exchange in 2026.

The company's mission is to provide a secure, stable and trusted exchange environment for global digital asset holders as well as a fair, transparent value discovery platform.

Mr. Kostay Director of Global Development Has 12 years of experience in researching and developing financial markets, especially in the field of crypto.

Also a founding shareholder of the ZYCRYPTO exchange.

Besides, the team also has a truly quality technical and technology team

https://zycrypto.info
 

BONUS PROGRAM FOR LUCKY MEMBERS ACCESSING ZYCRYPTO EXCHANGE EVERY DAY !

OPEN THE BOX TO RECEIVE GIFTS UP TO $50 EVERY DAY

Airdrop: ZYCRYPTO

Value: $2,500,000

Winner: random

Date of application: January 22, 2024 End date: February 22, 2024

  ZYCRYPTO you can tap into multiple income streams and make the most of your time and power.

https://x.com/ZYCRYPTO2023/status/1748610507626397897?s=20