Đời sống doanh nhân

ĐƯA DU LỊCH GOLF THÀNH SẢN PHẨM THẾ MẠNH

Du lịch nước ta đang tiếp đà phục hồi sau thời gian chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Hiện ngành du lịch đang thúc đẩy phân khúc khách quốc tế có chi tiêu cao và du lịch golf được coi là sản phẩm thế mạnh.