Đầu tư

Thủ tục xin giấy phép lao động – Cần thay đổi để nâng cao năng lực cạnh tranh

Hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có ý kiến cho rằng quy định xin cấp phép lao động quá khắt khe khiến doanh nghiệp không tuyển được nhân sự chất lượng cao như kỳ vọng. Việc này đặt ra nhu cầu chính phủ phải thực hiện những thay đổi liên quan để thủ tục xin giấy phép lao động để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước.