Doanh nghiệp

ThreeB AI Bot Trading – bước ngoặt của thị trường đầu tư

Những năm gần đây đánh dấu sự bùng nổ của ngành công nghệ, đặc biệt phải kể đến trí tuệ nhân tạo (AI). AI đang đóng vai trò như một công cụ đắc lực, giúp đỡ con người trong mọi lĩnh vực khác nhau, kể cả là tài chính. Gần đây, ThreeB Technology Ltd đã cho ra mắt một sản phẩm mới mang tên AI Bot Trading, hứa hẹn sẽ thay đổi hoàn toàn cách thức giao dịch của các nhà đầu tư trên thị trường tiền điện tử.