LỢI NHUẬN KHI THAM GIA DỰ ÁN HOÀN THÀNH “CHUYỂN ĐỔI NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG TẠI VIỆT NAM” CAO HƠN NGOÀI DỰ ÁN 31,6%.

Nguyễn Thu Dung

Theo Bộ Nông nghiệp – Phát triển nông thôn, trong vụ đông xuân 2023-2024, Bộ sẽ rà soát, củng cố, kiện toàn diện tích 180.000 ha thuộc Dự án hoàn thành “Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam” và các vụ tiếp theo trong năm 2025. Song song đó, tiếp tục rà soát các diện tích đủ tiêu chí để mở rộng, đạt 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp ở ĐBSCL vào năm 2030.

ln-1702303713.JPG

Thời gian qua, lợi nhuận của nông dân trồng lúa tham gia Dự án hoàn thành “Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam” cao hơn ngoài dự án 31,6%, so với trước dự án tăng 34,2% nhờ áp dụng các biện pháp canh tác bền vững và liên kết bao tiêu với các doanh nghiệp.

Trong giai đoạn 2026-2030, Bộ Nông nghiệp – Phát triển nông thôn sẽ xác định rõ vùng trọng tâm để lập dự án đầu tư phát triển vùng lúa chuyên canh chất lượng cao giảm phát thải mới, ngoài tập trung vào các hoạt động chủ yếu là đầu tư cho những vùng diện tích mới trên cơ sở hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tổ chức lại sản xuất, xây dựng chuỗi giá trị, hoàn thiện hệ thống hệ thống đo đạc - báo cáo - thẩm định. Sau khi thành công, đề án mở rộng các vùng trọng điểm khác trên cả nước.

Chương trình Thời sự phát sóng lúc 18h30 trên THVL1.