Người có công đóng góp giá trị phát triển ngành nghề mài kềm Nails tại Việt Nam

Anh Nguyen

Anh Nguyễn Trọng Quí, người làm nghề mài kềm Nails tại Việt Nam - nghề đặc thù phục hồi những cây kềm mới, kềm cũ thành kềm đủ chất lượng cao nhất dành thợ Nails làm móng tay, móng chân, trang trí vẻ đẹp phụ nữ.

 Với kinh nghiệm nghề hơn 20 năm, anh chia sẻ những bí quyết nghề, những kinh nghiệm giúp hàng nghìn bạn đam mê nghề tỷ mỹ đặc thù - có công việc và ổn định cuộc sống khi gắn bó với nghề.

tr1-1674207343.jpg
Anh Quí thường xuyên chia sẻ khởi nghề hướng nghiệp đến các bạn đam mê.

Trải qua quá trình làm thợ, làm thầy vất vả nhiều năm, anh chia sẻ” nghề gì giỏi cũng có thu nhập cao, vừa phải giỏi kỹ năng và kiến thức liên quan nghề, yêu lấy giá trị mang đến cho người sử dụng, thái độ cầu tiến, luôn học hỏi, sáng tạo mới sẽ trường tồn” .

tr2-1674207350.jpg

Các học trò hiện đang làm nghề giỏi khắp 40 tỉnh thành

Hiện nay, anh thường xuyên mở lớp học miễn phí, giúp các thợ tay nghề yếu, các bạn trẻ có đam mê, các bạn muốn thu nhập ổn định học bài bản, có cái nghề để chăm lo nhu cầu cá nhân, gia đình nói riêng, góp phần vào công cuộc duy trì phát triển ngành nghề tại Việt Nam và hơn 14 nước khác trên thế giới.

tr3-1674207358.jpg

Luôn nghiên cứu tìm thêm những bí quyết mới phát triển ngành nghề

Anh được xem là một nghệ nhân của riêng ngành nghề mài kềm nails, với giá trị cùng bí quyết mang lại, chia sẻ khắp cả nước.

Tháng 10 năm 2022, Hội Khoa Học và PTNT Việt Nam, VP Điều Phối NTM Hà Nội cùng Viện Nghiên Cứu Văn Hóa Và Phát Triển đã cấp chứng nhận Nghệ Nhân Tiêu Biểu Toàn Quốc, nhằm biểu dương thành tích đóng góp của anh với ngành nghề tại Việt Nam, giúp anh và cộng đồng người thợ, người thầy trong ngành có thêm động lực duy trì phát triển trong tương lai.

tr4-1674207365.jpg
Anh Qúi được vinh danh nghệ nhân tiêu biểu toàn quốc tại Diễn đàn Văn hoá Doanh nhân Việt Nam năm 2022

HN