THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI NÔNG NGHIỆP QUY MÔ NHỎ

Nguyễn Thu Dung

Tại Hà Nội, Các cơ quan chuyên môn của Bộ NN&PTNT phối hợp với Trung tâm Nông nghiệp quốc tế Úc tổ chức Hội thảo: Thay đổi các hệ thống canh tác nông nghiệp quy mô nhỏ theo định hướng thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, phù hợp với mục tiêu phát thải ròng bằng “0”.

Các hệ thống canh tác nông nghiệp quy mô nhỏ được đề cập tại Hội thảo là khu vực sản xuất nông nghiệp các tỉnh Tây Bắc. Nơi mà có nhiều vùng đất canh tác đang bị xói mòn nghiêm trọng, diện tích đất có thể canh tác nông nghiệp tương đối ít và manh mún, chủ yếu canh tác trên đất dốc, phương pháp canh tác thiếu bền vững nên hiệu quả sản xuất không cao, nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương chưa kết nối được với thị trường.

 Bên cạnh trồng trọt thì chăn nuôi đại gia súc cũng được coi là thế mạnh của vùng nhưng phát triển chưa bền vững, tỷ lệ trâu, bò chết rét, chết dịch hàng năm vẫn khá cao.

Nhiều địa phương cũng đã khuyến khích chuyển đổi bằng việc áp dụng các mô hình nông nghiệp thân thiện môi trường, vừa gia tăng hiệu quả kinh tế, vừa góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu, song hầu hết các mô hình còn ở phạm vi hẹp nên hiệu quả và sức lan tỏa chưa cao./.

Chương trình Thời sự phát sóng lúc 18h30 trên THVL1.