Tiêu điểm

Xemesis muốn giải quyết mâu thuẫn với Độ Mixi

Xemesis chiếm spotlight khi dùng chiếc bụng bự của mình để đấu võ với Mai Tài Phến trong trailer tập 9 Sao Nhập Ngũ 2024.