Tiêu điểm

PHẤN KHỞI VỤ LÚA THU ĐÔNG

Những ngày qua, nông dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long tập trung thu hoạch lúa Thu Đông. Nhờ thời tiết tương đối thuận lợi, nông dân có kỹ thuật thâm canh cao nên năng suất lúa đạt khá và với giá bán tốt, nông dân có vụ mùa bội thu.