Tiêu điểm

Lũ lên bất ngờ, hai học sinh tử vong

Rủ nhau ra đồng chơi, Bảo và Vũ (ở Hà Tĩnh) bị sẩy chân xuống vũng nước sâu và tử vong.